چاپ مطلب

برای اینکه سالم بمانیم ورزش کنیم.

تاریخ انتشار ۱۳۹۶/۸/۲۹ , ۱۵:۳۷

برای اینکه سالم بمانیم ورزش کنیم.
ورزش زمانی در پیشگیری از بیماریهای قلبی عروقی مفیدتر و موثر تر است که:
- حداقل ۳تا ۴ بار در هفته انجام شود
- حداقل ۲۰ تا ۳۰ دقیقه و مداوم باشد (بدون استراحت طولانی در فواصل ان)
- ضربان قلب حین فعالیت به حداقل ۱/۵ برابر  زمان استراحت برسد 
- حدودا دو سوم از  ورزش میبایست هوازی و دینامیک باشد 

چاپ مطلب