چاپ مطلب

آلودگی هوا

تاریخ انتشار ۱۳۹۶/۸/۲۹ , ۱۵:۳۲

طبق امار وزارت بهداشت  مردم ایران در نتیجه آلودگی هوا :

سالانه سی هزار نفر از مردم ایران بر اثر آلودگی هوا فوت می کنند و صد و پنجاه هزار نفر با هزینه های کمر شکن بستری می شوند.

چاپ مطلب