بیمارستان ها
بیمارستان  جم:
خیابان مطهری، خیابان فجر
تلفن  : 88820090
 
 
 
 
کلینیک شهرداری:
بالاتر از فلکه دوم صادقیه، اشرفی اصفهانی، نبش خیابان شمالی
تلفن: 48088