نوار قلب و اکو کاردیو گرافی

نوار قلب و اکو کاردیو گرافی

نوار قلب( ECG) :

نوار قلب در واقع ثبت فعالیت الکتریکی وتا حدودی مکانیکی قلب از طریق امواج الکتریکی است که با قرار دادن الکترودهای حساس در جلوی سینه و انتهای اندامها بصورت تقویت شده کار می‌کند. این امواج در قسمتهای مختلف قلب روی کاغذ مخصوصی ثبت شده و باید دقیق و کامل توسط متخصص قلب تفسیرشود .
این آزمایش اولین تستی است که به طور معمول در همه بیماران قلبی و عروقی انجام خواهد شد .نوار قلب در بعضی از بیماریهای قلبی مثل اختلال ضربان و ریتم قلب یا انفارکتوس میوکارد و…..میتواند کاملا کمک کننده و تشخیصی باشد و دربعضی بیماران نیز راهنمایی برای بررسی بیشتر از نظر بیماریهای قلبی یا غیر قلبی است. 

نوار قلب

نوار قلب دریک بیمار قلبی می تواند کاملا نرمال باشد ودر بیمار غیر قلبی نوار تغییرات زیادی داشته باشد .بنابراین نوار نرمال ردکننده بیماری قلبی نیست و یک نوار قلب با تغییرات متعدد لزوما بمعنای بیماری قلبی نیست . چکاب بیماری قلبی فقط با یک نوار قلب انجام نمی‌گیرد .
کاربردهای نوارقلب علاوه بر کاربرد های متعدد تشخیصی در بیماریهای قلبی برای پایش هر نوع تغییر در درمان یا تغییر یا بروز علایم جدید در بیمار می توان نوار قلب گرفت .دربیماران قلبی حتی بدون علامت بهتر است حداقل هر سال یکبار نوار قلب بگیرند.
نوارقلب بعنوان اولین تست درتشخیص انفارکتوس قلبی وبیماریهای عروق کرونر می تواند با کمک به پزشک نجات بخش جان بسیاری از بیماران در مراحل اولیه وپر خطر بیماری باشد.

نوار قلب هم چنین می تواند بزرگی یا گشادی حفرات قلبی- کلفتی یا ضخامت دیواره قلب – التهاب عضله یا پرده اطراف قلب – وجود مایع در اطراف قلب – گاهی تنگی یا گشادی دریچه ها- بعضی اختلالات ارثی ومادرزادی قلب – گاهی اثر بخشی یا عوارض دارویی – اختلالات الکترولیتی و…

کاربرد بسیار مهم دیگر نوار قلب غیر از تشخیص بیماریهای عروق کرونر در تشخیص ودرمان اختلالات ریتم و ضربان قلب است که در بسیاری از موارد به تنهایی می تواند بیمار را تعیین تکلیف نماید یا گاهی در موارد اورژانس با تشخیص زودرس یک آریتمی کشنده می تواند جان بیمار را نجات دهد.

اکوکاردیوگرافی (اکوی قلب)

اکوی قلب (اکوکاردیوگرافی) یک روش گسترده و غیر تهاجمی است که در آن با استفاده از امواج صوتی بی ضرر برای انسان تصویر اجزاء قلب و میزان سرعت جریان خون تعیین می‌شود. با استفاده از این روش می‌توان نمای دقیقی از دیواره‌های قلبی ، دریچه‌ها و ابتدای سرخرگهای بزرگ را بدست آورد. غیر تهاجمی بودن این آزمون از امتیازهای خاص آن به شمار می‌رود.

اکوکاردیوگرافی بر اساس هدایت امواج صوتی با فرکانس بالا به قلب ودریافت پژواک آن توسط گیرنده خاصی می باشد. امواج صوتی ساده برای تصویر برداری مورد استفاده قرار می‌گیرند و هیچگونه اشعه یا موج خطرناکی به فرد انتقال پیدا نمی‌کند.

در اکوی دو بعدی تصویر دقیقی از آناتومی قلب ایجاد می‌شود و در این نوع اکوکاریوگرافی بیشتر برای اندازه‌گیری اندازه قلب و اجزا ، دریچه ها و میزان کارایی آنها مورد استفاده قرار می‌گیرند. از سوی دیگر قدرت عضلانی قلب و بویژه توانایی بطن چپ در بیرون راندن خون از قلب توسط اکوی قلبی قابل ارزیابی می‌باشد.

نوعی دیگر اکو به نام اکوی داپلر می‌باشد که برای تشخیص جهت و اندازه‌گیری سرعت جریان خون در داخل قلب و عروق بزرگ استفاده میشود ، در اکو داپلر رنگی ، تصاویر رنگی (قرمز و آبی) ایجاد می‌شودکه روش دقیقی در ارزیابی ناهنجاریهای مادرزادی قلبی و اختلالات دریچه‌ای( تنگی ویا گشادی) می باشد.

اکوکاردیوگرافی

اکوکاردیوگرافی از طریق مری: برای تشخیص دقیق مشکلات قلبی بعضی مواقع اکوکاردیوگرافی از طریق مری انجام می‌شود که با توجه به مجاورت مری و قلب تصاویر شفافی از قلب بدست می‌آید که بخصوص در تشخیص اختلالات آئورت ، اختلال عملکرد دریچه‌های مصنوعی ، توده‌های دهلیز چپ و … مفید است.