بیماریهای قلب عروقی یکی از سه علت شایع مرگ و میر در کل دنیا می باشد علل ایجاد بیماریهای قلبی عروقی عمدتا شامل دیابت ، فشار خون ، چربی خون ، مصرف سیگار ،چاقی ، کم تحرکی ، سابقه ژنتیکی وفامیلی بیماریهای قلبی می باشد علایم بیماریهای عروق کرونر قلب عمدتا درد سینه درحین فعالیت ، تنگی نفس فعالیتی ، طپش قلب ، احساس سنگینی و سوزش قفسه سینه می باشد.

 

روشهای مختلفی جهت برسی احتمال وجود عروق کرونر قلب وجود دارد که شامل تست ورزش ، استرس اکو کاردیوگرافی ، اسکن ، تالیوم ، سی تی آنژیو و آنژیو گرافی .
بین تمام روشهای تشخیصی بهترین و دقیق ترین روش تشخیص گرفتگی عروق آنژیوگرافی می باشد ولی آیا همه بیماران نیازمند انجام آنژیوگرافی جهت تشخیص وجود یا عدم وجود تنگی عروق کرونر می باشند؟


جواب منفی است . هرچند آنژیوگرافی بهترین و دقیقترین راه تشخیص گرفتگی عروق کرونر قلب است ولی بسته به شرایط بالینی وعلایم بیمارازروش های دیگر نیز میتوان استفاده نمود دراین میان عمدتا در خصوص تفاوت آنژیو گرافی و سی تی آنژیو سوال و بحث وجود دارد که منجر به سردرگمی بیمار می شود.


1.سی تی آنژیو به نسبت آنژیوگرافی غیر تهاجمی تر تلقی می شود و نیاز به بستری ندارد هرچند در روش آنژیوگرافی رادیال ( از طریق دست ) بیمار عصر همان روز قابل ترخیص است.


2.میزان ماده حاجب مصرفی جهت سی تی آنژیو بسیار بیشتر از آنژیوگرافی می باشند که عوارض کلیوی سی تی آنژیوگرافیرا بیشتر  می کند و لذا در صورت لزوم در بیماران با مشکل کلیوی شاید آنژیو گرافی گزینه بهتری می باشد.


3.دقت آنژیوگرافی در افرادی که استنت گذاری قبلی داشته اند و یا افرادی که رسوب کلسیم در جدارعروق آنها زیاد است بسیار بیشتر از سی تی آنژیو می باشد.


4.عوارض خفیف و مینور آنژیوگرافی مانند کبودی وهماتوم در محل آنژیو گرافی بیشتر از سی تی آنژیو می باشد.


5.در افرادی که آریتمی های قلبی و نامنظمی ضربان قلب دارند و یا تندی ضربان قلب دارند انجام سی تی آنژیو مقدور نیست و یا دقیق نیست.


6.در مجموع دقت آنژیوگرافی بیشتر از سی تی آنژیو می باشد وعموما بیشتر بیمارانی که سی تی آنژیو ارجاع می شوند نهایت تحت آنژیو گرافی قرار می گیرد با این حال انتخاب روش تشخیصی برای آنژیوگرافی و سی تی آنژیو با نظر پزشک معالج و با توجه به شرایط بیمار می باشد که به وی پیشنهاد می شود.

 

 

به اشتراک بگذارید :