راه اندازی دستگاه SPECT CT  در بیمارستان جم با اخرین تکنولوژی و فن اوری منحصر به فرد در ایران. ادغام تکنولوزی سی تی و اسپکت در این دستگاه میزان حساسیت و ویژگی اسکن پرفیوژن میوکارمد را میزان قابل توجهی افزایش میدهد. 

این دستگاه پیشرفته ترین دستگاه موجود اسکن قلب در دنیاست که اخیرا در بیمارستان جم نصب شده..

میزان دقت بسیار بالا با خطای بسیار کم می باشد که به ریزترین مشکلات قلب و غدد را میتوان تشخیص داد .

 

به اشتراک بگذارید :