خواص تغذیه ای سیر در بیماریهای قلبی و عروقی

یکی از اثرات بسیار مهم سیر ، محافظت کنندگی از سیستم قلبی و عروقی است.

از جمله اثرات خوب در این زمینه شامل موارد زیر است:

خاصیت کاهش کلسترول: برحسب مطالعات زیاد کلسترول بالای 200 با مصرف مقادیر معینی سیر به حد طبیعی می رسد. میزان 10 میلی گرم آلی سین یا معادل آن سیر میتواند باعث کاهش 10 درصدی LDL و افزایش 15 درصدی HDL و کاهش 15 درصدی تری گلیسیریدها میشود.

خاصیت کاهش پرفشاری خون: در یک تحقیق انجام شده مصرف معادل 7/2-8/1 گرم سیر روزانه به مدت 3-1 ماه نشان داد که به طور متوسط 11 میلی متر جیوه فشار سیستولی و 5 میلی متر جیوه فشار دیاستولی کاهش می یابد. بررسی همین نتایج نشان داد که مصرف سیر میتواند تا 25-20 درصد حملات قلبی را کاهش دهد.

کاهش چسبندگی پلاکت: در یک مطالعه بر روی 120 نفر با مصرف مقدار 900 میلی گرم از پودر خشک سیر به طور روزانه، در مدت 4 هفته، چسبندگی پلاکتها در گروه مصرف کننده سیر از بین رفته بود، چسبندگی پلاکتها از عوامل امراض قلبی، حمله ها و تنگی و تصلب شرایین است.

خاصیت حل کنندگی فیبرین: فراورده های استاندارد سیر، فراورده های روغنی سیر، سیرخام و یا پخته دارای خاصیت افزایش حل فیبرین سرم می باشد. این افزایش در 6 ساعت اول بعد از هضم صورت گرفته و تا 12 ساعت ادامه خواهد داشت.

خاصیت کاهش قندخون: سیر و آلی سین دارای اثر کاهش قندخون هستند مطالعات جدید افزایش متابولیسم کبدی ، افزایش ترشح انسولین و جلوگیری از غیرفعال شدن انسولین  توسط بعضی از موارد از جمله مکانیسم های آلی سین موجود در سیر را تاکید کرده است.

نکاتی قابل توجه در مورد سیر: 

1- چون خواص اصلی سیر مربوط به مواد گوگردی آن است که در حرارت کم تبخیر می شوند، اثرات دارویی سیر پخته و سرخ شده (به خصوص هر چه بیشترحرارت ببیند) به مراتب کمتر از سیر خام است.

2- باتوجه به مواد گوگردی موجود در سیر ترشی ، این محصول قطعا خواص سیر را خواهد داشت ولی تغییرات آن با گذشت زمان و یا عوامل دیگر مورد مطالعه قرار نگرفته است.

3- چون مواد موثر در سیر در اثر له شدن سیر ازاد شده و تحولاتی در فرمول و اثر آن ایجاد  می شود، لذا خوردن سیر به صورت حبه (بلعیدن به صورت حبه یا قطعات درشت) تاثیر چندانی نسبت به سیر جویده وله شده نخواهد داشت و به همان حال دفع می شود.

4- سیر نواحی مختلف دارای مقادیر مختلفی از مواد موثر می باشد که اکثر انها مورد تجزیه دقیق قرار نگرفته اند. ولی میتوان گفت هر چه بوی سیر بیشتر باشد مواد گوگردی آن بیشتر و اثرات آن به مراتب قوی تر است.

5- پودر سیر در صورتی که خیلی کهنه نباشد دارای خواص مشابهه سیر تازه است.

6- خواص سیر تازه که اکثرا همراه با سبزی خوراکی روزانه به بازار عرضه می شود تا حدی شبیهه به سیر (سیر حبه) است.

7- یکی از مواردی که به میزان کم باعث کاهش بوی سبر از دهان می شود، برگ جعفری تازه به صورت خوراکی است.

با سپاس از خانم صدری

کارشناس ارشد تغذیه

به اشتراک بگذارید :