واریس چیست؟

عروق موجود در بدن کلا به سه دسته عمده تقسیم می شوند:

1) شریانها(سرخرگها-artery) که خون را از قلب به خارج و به تمام اعضا می رسانند، جدار عضلانی بیشتری نسبت به سایر عروق دارند و حرکت خون به دلیل قدرت پمپاژ قلب و تونیسیته خود شریانها صورت می گیرد.

2) وریدها(سیاهرگها-vein) که خون را از اندامها و اعضاء به قلب باز می گردانند، جدار نازکتری دارند تونیسیته پایینی دارند و حرکت خون به دلیل اثر انقباضی عضلات اطراف آنهاست (مانند انقباض عضلات پا به هنگام حرکت که با اثر فشاری خون را به بالاتر هدایت می کند) وریدها حاوی دریچه هایی هستند که مانند یک دریچه یک طرفه عمل کرده و مانع بازگشت به عقب خون می شوند .(دریچه های لانه کبوتری)

3) مویرگها(capillary) که محل تبادل مواد مغذی و اکسیژن به سلول ها بوده  و حد فاصل شریان و ورید است.

واریس در واقع بیماری وریدهاست که در آن وریدهای عموما سطحی دچار تورم و گشادی و حالت پیچ در پیچ توام با تخریب یا اختلال کارکرد دریچه های لانه کبوتری می شوند، که به دنبال آن بازگشت و انباشت خون در وریدها و اختلال در حرکت رو به بالای خون دیده می شود این عروق عموما در ساق پا یا ران دیده می شوند.

روش تشخیص واریس:

تشخیص واریس ها عموما با معاینه و مشاهده وریدها در حالت ایستاده و نشسته صورت میگیرد. از سونوگرافی داپلر عروقی نیز میتوان برای تایید تشخیص و رد سایر علل مانند ترومبوز عروق وریدی استفاده کرد.

درمان واریس ها:

روشهای درمانی برای واریس زیاد است ابتدایی ترین آن در مراحل اولیه استفاده از جورابهای واریسی درمانی با فشار بالاتر از جورابهای پیشگیری می باشد.

قبلا عموما از جراحی و خارج کردن وریدهای واریسی استفاده می شد، ولی جدیدا روشهای بهتر با عوارض کمتر مانند اسکلروتراپی، لیزر،رادیوفرکونسی حرارتی و ... استفاده می شود.

گفته می شود استفاده از مواد غذایی حاوی ویتامین ث در کاهش ابتلا به واریس به دلیل افزایش قوام والاستیسیته عروق وریدی مفید است.

به اشتراک بگذارید :