اکو کاردیوگرافی از طریق مری، AAA انوریسم آئورت شکمی

اکو کاردیوگرافی از طریق مری

برای تشخیص دقیق مشکلات قلبی بعضی مواقع اکوکاردیوگرافی از طریق مری انجام می شود که با توجه به مجاورت مری و قلب تصاویر شفافی از قلب بدست می اید که بخصوص در تشخیص اختلالات آئورت، اختلال عملکرد دریچه های مصنوعی، توده های دهلیز چپ مفید است.

AAA انوریسم ائورت شکمی

انوریسم به معنای local dilatation (اتساع موضعی) ائورت حداقل به میزان 1/5 برابر قطر نرمال شریان ائورت هست که حدودا قطرعرضی بالای 3 سانتی متر ائورت شکمی میشود. شیوع آن حدود 5 تا 10% مردان بین 65 تا 79 سال است.

به اشتراک بگذارید :

مطالب مرتبط