پیشگیری از ابتلا به بیماریهای عروق کرونر

پیشگیری از ابتلا به بیماریهای عروق کرونر:

1) پایه پیشگیری از بیماریهای عروق کرونر تغییر شیوه و نحوه زندگیست به این نحو که:

- افزایش میزان تحرک و فعالیت: ورزش منظم روزانه یا حداقل 3 تا 4 بار در هفته که میبایست حدود 20 تا 30 دقیقه مداوم و ممتد باشد و ضربان قلب حداقل 50 تا 60% بیشتر از ضربان قلب پایه باشد.

- محدودیت استفاده از غذاهای چرب و سرخ کردنی، Fast Food، چربی های اشباع شده، روغن حیوانی و کره و دنبه.

- محدودیت استفاده از غذاهای پر کالری

- استفاده بیشتر از سبزیجات و میوه های تازه

2) کاهش وزن با رژیم غذایی و ورزش به نحوی که اندکس توده بدنی (BMI) زیر 29 باشد.

نحوه محاسبه BMI عبارتست از تقسیم وزن براساس کیلوگرم بر مجذور قد براساس متر

(weight kg) 

BMI 2=------------

  ( height m)  

3) کنترل و درمان فشارخون بالا: بطورنرمال فشارخون بالا

(سیستولیک) میبایست زیر140 و فشارخون پایین ( دیاستولیک) زیر 90 بایستی باشد.

4) کاهش چربی خون: میزان کلسترول خون مخصوصا چربی مضر باید مرتبا کنترل شده و میزان چربی مضر LDL بایستی زیر 100 باشد البته بسته به شرایط بیمار ممکن است تصمیم متفاوتی گرفته شود.

5) قطع سیگار: مصرف سیگار بایستی بصورت کامل و تدریجی قطع شود هر نخ سیگار مصرفی مضر است و با افزایش تعداد سیگارهای مصرفی مضرات آن افزایش می یابد.

6) کنترل قند خون: میزان قند خون در افراد دیابتی حتما با نظر فوق تخصص غدد بایستی کنترل و درمان شود.

به اشتراک بگذارید :