اسکن قلب یکی از روشهای غیرتهاجمی تشخیص قلب است که با تزریق داروهایی مانند تالیوم و یا تکنسیوم که نوعی داروی رادیواکتیو هستند انجام میشود.

در این کار که عموما در دو مرحله انجام میشود یا بعد از تزریق دارویی به نام دیپریدامول یا بدنبال تست ورزش این داروی تشخیصی تزریق میشود و عکس برداری میشود. 

در مرحله دیگر بدون تست ورزش و دیپریدامول مجددا عکس برداری میشود و نهایتا جواب این دو باهم مقایسه میشود. در واقع در اینکار قلب در حالت استرس و بدون استرس باهم مقایسه میشود.

موارد مصرف اسکن قلب

1) بررسی وضعیت خونرسانی عروق کرونر قلب و بررسی گرفتگی و انسداد عروق قلب

2) در افرادی که آنژیوپلاستی و استنت گذاری شده اند جهت بررسی باز بودن استنت یا بروز انسداد جدید

3) در افرادی که جراحی قلب باز شده اند جهت بررسی باز بودن عروق پیوندی و یا تشکیل انسدادهای جدید در عروق

4) در افرادی که سابقه حمله قلبی یا نارسایی و ضعف عضله قلب دارند جهت بررسی میزان اسیب عضله قلب و میزان بافت زنده و یا در معرض خطر قلب

5) بررسی میزان پمپاژ قلب با نوع خاصی از اسکن(Gated SPECT)

6) در افرادی که آنژیو شده اند و تنگی های متوسط (حدود 50 یا 60%) دارند جهت تصمیم گیری برای نیاز به اقدامات درمانی بیشتر مانند آنژیوپلاستی یا جراحی. به این صورت که اگر اسکن نشان دهد که این تنگی مانع از خونرسانی کافی به نواحی مشروب کننده این رگ شده میبایست درمانی علاوه بر درمان دارویی برای بیمار در نظر گرفته شود.

به اشتراک بگذارید :