یک تست سریع و غیر تهاجمی است برای تشخیص اولیه بیماریهای عروقی محیطی ، تست غیر تهاجمی در علم پزشکی به این معنی است که مانند جراحی ها یا آنژیوگرافی، از پوست بدن عبور نمیکند و با بافت های داخلی بدن هیچ تماسی ایجاد نشده و تست به صورت ساده فقط از روی بدن انجام می شود؛ مانند عکس برداریهای ساده رادیوگرافی 

بیماری عروق محیطی نیز به این معنی است که شریانهای اندام ها و به صورت بسیار شایع تر پاها دچار تنگی یا انسداد می شوند.

افرادی که دچاراین مشکل می شوند، در خطر بیشتر سکته قلبی، سکته مغزی، درد پا ، زخم پا و نهایتا در خطر نیاز به قطع کردن پا هستند.

در این تست فشار خون دست ها و پاها در سطوح مختلف به دقت اندازه گیری شده و با هم مقایسه می شوند.

چنانچه عدد نسبت فشارخون در مچ پاها به بازو کم باشد، به معنی تنگی یا انسداد بعضی از شریان های اندام تحتانی است. 

این تست براساس توصیه های علمی، در افرادی که از درد پا شکایت دارند، برای تشخیص علل عروقی مثل تنگی شریان های پا و افتراق آن از علت های دیگر مانند دردهای عصبی و از جمله تنگی کانال نخاعی انجام می شود.

همچنین ممکن است این تست بعد از یک ورزش یا همان تردمیل نیز تکرار شود تا دقت تست برای تشخیص تنگی یا انسداد شریان های پا افزایش داده شود.

عوارض تست

این تست عارضه خاصی برای بیمار ندارد و فقط ممکن است وقتی کاف فشارخون روی دست یا پا باد میشود، مانند اندازه گیری یک فشار خون ساده، کمی احساس ناراحتی ایجاد شود که با خالی شدن باد کاف، بلافاصله این احساس ناراحتی از بین می رود. در افرادی که درد شدید دست یا پا دارند، ممکن است پزشک به جای این تست، روش های تشخیصی دیگری مانند سونوگرافی شریانی توصیه کند.

آمادگی های قبل تست

انجام این تست به آمادگی خاصی نیاز ندارد. فقط بهتر است لباسی آزاد و گشاد به تن داشته باشید که فرد انجام دهنده تست، بتواند راحت کاف فشار خون را در بخش های مختلف دست و پای شما ببندد وفشار ها را اندازه گیری کند.

 

 

نتایج تست ABI

 

پس از انجام تست، عدد شاخص پایی بازویی، با تقسیم فشار سیستول (فشار بالاتر) در پا به فشار سیستول در دست، به دست می آید که این عدد در دو پا به صورت جداگانه محاسبه شده وبراساس وضعیت بیمار، ممکن است در چند سطح نیز اندازه گیری شود. به صورت کلی چنانچه نسبت به دست، فشار خون در پا، پایین تر باشد، این به معنی تنگی در شریان های پا است.

عدد به دست آمده به عنوان شاخص پایی بازویی ، به صورت کلی به این صورت تفسیر می شود:

بین 1 تا 1/4:سالم

چنانچه عدد به دست آمده در این محدوده باشد، به این معنی است که وجود تنگی در شریان های پا خیلی بعید است.

کمتر از 1: وجود تنگی

چنانچه عدد به دست آمده کمتر از 1 باشد ، به معنی تنگی در شریان های اندام تحتانی است. و هر چه این عدد کمتر باشد به معنی شدیدتر بودن تنگی و بیماری است که براساس عدد به دست آمده می تواند از خفیف تا شدید طبقه بندی شود. 

بیشتر از 1/4: اگر عدد به دست امده از 1/4 بیشتر باشد، به این معنی است که شریان های اندام تحتانی دچار سفتی شده و کاف فشارخون قدرت فشارکافی بر شریان را در هنگام باد کردن نداشته است. در این شرایط نیاز است که برای تشخیص دقیق، سونوگرافی از شریان های پا انجام شود یا شاخص شست پا به بازو (TBI) اندازه گیری شود که نسبت فشار خون در شست پا به دست اندازه گیری می شود.

نکته مهم این که چنانچه این تست با ورزش انجام شود، اعداد به دست آمده و محدوده های گفته شده متفاوت خواهد بود که پزشک شما تفسیر اعداد جدید را توضیح خواهد داد.

پس از انجام تست، براساس شدت تنگی، از بین موارد زیر توصیه هایی به بیمار داده انجام می شود: تغییر شیوه زندگی و کنترل فاکتورهای خطر، درمان دارویی، آنژیوپلاستی و درمان با بالون یا استنت و در مواردی نیز جراحی. همچنین فرز ممکن است به تست های تشخیصی دیگری نیز نیاز داشته باشد تا درمان مناسب تعیین شود. مانند سونوگرافی شریانی،سی تی آنژیوگرافی و یا آنژیوگرافی

 

به اشتراک بگذارید :