اکو نوعی وسیله تشخیصی، قلب است که بوسیله امواج اولتراسوند(سونوگرافی) طراحی شده است، اکو دارای انواع متفاوتی از گزینه ها و آپشن هاست که میتواند گوشه های متفاوتی از کارکرد و ساختار قلب  را نشان دهد.
اصولا اکو برای بررسی اناتومی و ساختار و ساختمان قلب است.
اطلاعاتی که از اکو میتوان بدست اورد به اختصار اینست:
1) اناتومی یا شکل قلب: شامل اندازه قلب، شکل دریچه های قلب، ضخامت عضله قلب، اندازه های حفرات قلب، بیماریهای مادرزادی ساختمان قلب مانند سوراخهای مادرزادی قلب، بیماریهای ساختمانی قلب
2)فونکسیون یا فعالیت قلب: شامل میزان پمپاژ قلب و میزان و حجم ورودی و خروجی خون از قلب ودریچه های آن، نحوه انقباض و انبساط عضله قلب، بیماریهای عضلات قلب مانند نارسایی قلبی
3)بیماریهای دریچه ای: شامل تنگی ها و گشادی دریچه ها ،روماتیسم قلبی دریچه ها، افزایش ضخامت و رسوب کلیسم در دریچه ها، افتادگی یا پرولاپس دریچه ها
4) اختلالات خونرسانی عروق: هرچند اکو مستقیما عروق را برخلاف عضله و دریچه ها نشان نمی دهد ولی شواهد کاهش خونرسانی عروق و سابقه سکته های قلبی را میتوان در اکو متوجه شد. نوعی از اکو به نام اکو استرس است که برای بررسی کفایت خونرسانی عروق کرونر و  وجود انسداد و تنگی عروق کرونر انجام میشود.
5) بررسی عروق بزرگ خروجی قلب: عمدتا شامل شریان آئورت است که خون را در قلب خارج و به بدن میبرد، بیماریهای آئورت مانند گشادی ان در بیماران فشارخونی و یا نوعی از تنگی شریان آئورت بنام کوارکتاسین آئورت که منجر به فشارخون میشود قابل بررسی است.
6) بررسی بیماران ریوی: عموما شامل اندازه گیری فشار شریان و عروق ریوی است که در بررسی علل تنگی نفس و پاسخ به درمان بسیار مفید است.
در مجموع اکو جزو اولین راهها و روشهای بررسی بیماریهای قلبی است که می توان از آن برای بررسی علل قلبی و گاها ریوی و غیر قلبی تنگی نفس (مخصوصا در فعالیت) ، درد سینه، تپش قلب، ورم پاها و بدن ،نحوه فعالیت و کارکرد دریچه ها و عضله قلب، پیگیری و ارزیابی وضعیت بیمار در سالهای بعد از انجام عمل جراحی قلب مخصوصا جراحی دریچه ها،بیماریهای مادرزادی و ژنتیکی قلب و ... میباشد.

 

به اشتراک بگذارید :