آنژیوگرافی از راه دست ( رادیال ) یا کشانه ران ( فمورال ) کدام بهتر است ؟

آنژیوگرافی عروق کرونر دقیق ترین راه تشخیص وجود تنگی و یا انسداد عروق خون رسان قلب ( کرونر )  می باشد که از سال های بسیار دور در جهان و ایران متداول بوده و جهت تشخیص بیماری های عروق قلبی به کار می رود در این روش از طریق یکسری وسایل خاص که کاتتر خوانده می شوند ماده حاجب مخصوصی که حاوی ید می باشد به داخل عروق کرونر تزریق شده و فیلم برداری در نماهای مختلف انجام می شود تا  وجود تنگی عروق کرونر مشخص شود.


محل ورود این کاتترها به عروق شریانی از ابتدای ابداع این روش متفاوت بوده است ولی در طی چند دهه گذشته متداول ترین عمل از طریق شریان رانی ( فمورال ) و از طریق کشانه ران بوده است در طی چند سال اخیر در اروپا روش جدیدی جهت آنژیوگرافی از طریق شریان دست ( رادیال ) ابداع شده است که در آن بجای ورود کاتترها از ناحیه کشانه ران از طریق شریانی در مچ دست وارد سیستم شریانی شده و آنژیو گرافی انجام می شود هرکدام از این دو روش دارای محاسن و معایبی می باشند.

- در روش آنژیوگرافی از پا ( فمورال ) احتمال اکیموز و هماتوم ( کبودی و تجمع زیر پوستی خون ) در مقایسه با دست ( رادیال ) بیشتر است.
- در روش فمورال احتمال خونریزی بیشتر از رادیال است.
- در روش رادیال طول زمان آنژیوگرافی و میزان اشعه دریافتی پزشک و بیمار بیشتر از فمورال است.
- در روش رادیال میزان ماده حاجب مصرفی بیشتر از فمورال است.
- در مواردی که انسداد عروق ناحیه لگنی و یا آئورت وجود دارد می بایست از طریق رادیال آنژیوگرافی انجام شود.
- در موارد آسیب های دست مانند شکستگی های آرنج و یا انسداد عروق ناحیه شانه بهتر است از طریق فمورال انجام شود.
- در آنژیوگرافی رادیال نیازی به استفاده از کیسه شن و استراحت مطلق طولانی در تخت و بستر نمی باشد و عصر روز آنژیوگرافی می توان بیمار را ترخیص نمود.
- انجام برخی از اقدامات تشخیص و درمانی مانند آنژیوپلاستی های کمپلکس و سخت در روش رادیال سخت و گاها غیر ممکن است و در روش فمورال راحت تر قابل انجام است.
- و...  


در مجموع هر دو روش مزایا و معایب و موارد مصرف خاص خود را دارند که می بایست برای هر بیمار بصورت منفرد تصمیم گیری و اجرا شود و بهتر است با مشورت پزشک متخصص قلب خود یکی از این دو روش انتخاب شود هر دوی این روش ها توسط پزشک مجرب و متبحر و آشنا به اصول با کمترین ریسک و عارضه قابل انجام است و عوارض و معایب هر دو روش در حد بسیار زیادی کاهش یافته و تقریبا در هر دو روش برابر می شود.

 

 

به اشتراک بگذارید :