خدمات مطب

1. اکوکاردیوگرافی

2. تست ورزش

3. فشار خون

4. نوار قلب

5. کنترل و درمان فشار خون

6. غربالگری و تشخیص زودرس بیماری های قلب و عروق 

 

اخرین مطالب دکتر بابک حیدری اقدم (مشاهده مقالات)